Сертифікат Cradle to Cradle®

22.04.2023


Cradle to Cradle Certified® — це провідний багатоатрибутний стандарт, який використовується в усьому світі дизайнерами, брендами та виробниками для проектування та виготовлення продуктів, які забезпечують здорове, справедливе та стійке майбутнє. Понад десять років Cradle to Cradle Certified допомагає компаніям впроваджувати інновації та оптимізувати матеріали та продукти відповідно до найпередовіших у світі науково обґрунтованих заходів.

Cradle-to-Cradle (скор. C2C) — концепція, заснована на ідеї безвідходних систем виробництва, що не завдають шкоди навколишньому середовищу. Іншими словами, система Cradle-to-Cradle® пропонує промисловій сфері перейти на безвідходну діяльність, в рамках якої здійснювалося б не тільки максимально ефективне використання природних ресурсів і вже вироблених речовин і матеріалів, а й підтримувалася б безперервність їх циклу. Така система допомагає захищати і збагачувати природне середовище, зменшуючи екологічний слід.

Ідею концепції видно в самій назві, яка утворена в результаті гри слів. В англійській мові є стійкий вираз «cradle-to-grave» (укр. Від колиски до могили), що вживається для характеристики процесу, що розвивається лінійним шляхом. Cradle-to-Cradle, в свою чергу, символізує циклічність процесу. Цикл товару, наприклад, можна забезпечити переробкою його складових, коли товар піддається утилізації. «Колискою» ж метафорично називається природа, в якій принципово не буває відходів.