• Головна
  • Сертифікат екологічності EN 15804+A1, A2

Сертифікат екологічності EN 15804+A1, A2

16.04.2023


Європейський стандарт EN 15804 "Екологічність будівельних робіт – Екологічні декларації продукції – Основні правила для категорії продукції будівельних виробів" є найбільш використовуваним у всьому світі стандартом для створення екологічної декларації продукції (EPD) для будівельної продукції. Стандарт був розроблений у 2012 році за дорученням Європейської комісії для гармонізації декларацій і розрахунків екологічних характеристик будівельних виробів на європейському ринку.
EPD схожі на інформацію про поживну цінність, яку можна знайти на звороті упаковок харчових продуктів. Представляє кількісну інформацію про навколишнє середовище про життєвий цикл продукту, тобто впливи, спричинені протягом усього терміну служби.

З моменту створення стандарт двічі змінювався. Вкрай необхідна перша поправка, або EN 15804+A1, зробила обов’язковим застосування загального набору факторів характеристики. Це забезпечило розумний рівень порівнянності впливу на навколишнє середовище в більшості категорій впливу для EPD.

EN 15804+A1 повідомляє про 7 категорій впливу, дві з яких представляють виснаження ресурсів, а також про 17 категорій звітності щодо використання ресурсів, утворення відходів і вихідних даних.

Переваги оновлення EN 15804+A2:
  • Він є обов'язковим з липня 2022 року.
  • Біогенні викиди вуглецю та поводження зі зберіганням повністю оновлені – на краще.
  • Тепер потрібно 19 категорій (*) впливу на навколишнє середовище та 17 інших категорій звітності.
  • Усі продукти повинні декларувати сценарій закінчення терміну служби.
  • На додаток до нового стандарту, також потрібні нові Правила категорії продуктів (ПКП), що відповідають стандарту EN 15804+A2.

Завдяки новому оновленню буде забезпечено вищий рівень якості даних, який допоможе тим, хто використовує EPD, бути краще поінформованими на рівні продукту та будівлі про екологічно чистий вибір. Розуміючи вплив будівельного продукту на навколишнє середовище, компанії можуть бути краще підготовлені до того, щоб взяти на себе зобов'язання щодо нульового викиду вуглецю для своїх будівель. Інформація, представлена в EPD, дозволяє компаніям вибирати низьковуглецеві продукти та послуги, зменшуючи свій вплив на навколишнє середовище.

(*) Стандарт EN 15804+A2 скасовує колишні категорії впливу на навколишнє середовище та вимагає подання не менше 13 основних показників впливу на навколишнє середовище, а також надає 6 додаткових показників впливу.